Your shopping cart is empty!

Betingelser for brug

Hvem vi er

Ved at handle på fodboldtrøjertilbørn.dk, accepterer og indvilliger i at være ubetinget bundet af disse vilkår og betingelser. SEI forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå disse vilkår og betingelser, når du besøger web-stedet.
1. Betingelser for brug

1.1 Anvendelse af Service og web-stedet
Den fodboldtrøjertilbørn.dk Website ( "Web Site"), og de varer og tjenesteydelser på det tilbydes til dig for kun din personlige og ikke-kommerciel brug. Enhver anden brug, herunder det kommercielle, reproduktion, ændring, distribution, transmission, genudgivelse, fremvisning eller udførelse af indholdet på hjemmesiden er strengt forbudt. Du accepterer at overholde alle gældende love, vedtægter og regler i forbindelse med brug af web-stedet og varer (de "varer") eller tjenester ( "Tjenesterne") opnået via webstedet. De varer og tjenesteydelser er samlet benævnt i vilkår og betingelser som de "Supplies."

1.2 Begrænsninger i brug
Som betingelse af Deres brug af dette web-stedet og de Leverancer accepterer du, at du ikke vil:

(A) foretage reverse engineering eller dekompilering (enten helt eller delvist) software tilgængelig via webstedet (undtagen i det omfang det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov);

(B) fjerne, ændre eller tilsløre et produkt identifikation eller meddelelser om ejendomsrettigheder eller enhver begrænsning af eller i de Leverancer og / eller web-stedet;

(C) fjerne nogen copyright, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder meddelelser indeholdt i materialet på web-stedet eller forsyninger;

(D) tage kopier, ændre, gengive, genudgive, sende, overføre, distribuere eller ændre (herunder oprettelse af HTML-links til eller fra webstedet) hele eller en del af webstedet eller andre materialer, der findes på det.

1.3 Ulovlig eller forkert brug
Du skal ikke bruge web-stedet eller Leverancerne for eventuelle ulovlige formål eller krænke sikkerheden i web-stedet. Især skal du ikke:

(A) offentliggøre, posterer, indrykker, distribuere, udbrede eller på anden måde overføre, information eller billeder, der er obskønt eller pornografisk, truende, truende, racistisk, stødende, ærekrænkende, injurierende eller hævdes at være, eller er i udtalelsen fra SEI , ellers ulovlige;

(B) uploade filer, der indeholder software eller andet materiale i strid med immaterielle rettigheder eller i strid med tillid;

(C) at downloade en fil af materialer indsendt af en anden bruger, som du ved, eller med rimelighed burde vide, ikke kan kopieres eller på anden måde anvendes lovligt;

(D) chikanere, spankulere true eller på anden måde krænker andres rettigheder;

(E) hacke sig ind ethvert websted, levere virus eller videresende kædebreve, undersøgelser, konkurrencer, pyramide systemer eller udøve nogen anden adfærd forventes at forhindre andre brugere i at bruge og nyde web-stedet eller Tjenesterne, eller som på anden måde er sandsynligt, at skade eller ødelægge omdømmet af web-stedet eller SEI;

(F) annoncere eller tilbyde at sælge varer eller tjenester;

(G) adgang til data ikke er beregnet til sådan bruger eller logger på en server eller en konto, som brugeren ikke er autoriseret til at få adgang;

(H) forsøg på at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af ​​et system eller netværk eller brud sikkerheds- eller legaliseringer foranstaltninger uden behørig tilladelse;

(I) forsøg på at forstyrre service til enhver bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, via et middel til at indsende en virus til webstedet, overbelastning, "oversvømmelse", "spamming", "mail bombning" eller " køre galt;"

(J) smede enhver TCP / IP-pakke header eller en del af header information i enhver e-mail eller nyhedsgruppe udstationering. SEI vil undersøge hændelser, der kan indebære sådanne krænkelser og kan indebære, og samarbejde med de retshåndhævende myndigheder i at retsforfølge brugere, der er involveret i sådanne overtrædelser.

1.4 Overvågning og offentliggørelse
SEI accepterer ingen forpligtelse til (men kan efter eget skøn) overvåge anvendelsen af ​​web-stedet og / eller Tjenesterne af dig. SEI forbeholder sig ret til at videregive oplysninger eller materiale, som kan leveres af dig, hvis påkrævet ved lov eller regler og fjerne, afvise indlæg eller redigere sådanne oplysninger eller materiale og til at træffe andre forholdsregler, kan med rimelighed er nødvendigt for at forhindre enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

2. Brugernavne og adgangskoder

Efter enhver registrering af dig, vil SEI levere dit brugernavn og din adgangskode til dig. Levering kan ske ved enhver rimelige midler (herunder elektronisk eller post levering). Du skal holde dit brugernavn og password fortroligt på alle tidspunkter. Enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser af nogen, som du oplyse dit password vil blive behandlet, som om overtrædelsen var blevet begået af dig, og vil ikke fritage dig fra dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser. Du skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret offentliggørelse af dit brugernavn og adgangskode, og du skal give SEI straks, hvis din adgangskode bliver kendt til enhver uautoriseret bruger. Du skal underrette SEI om eventuelle ændringer i dine registreringsoplysninger.

3. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold og materiale på hjemmesiden, herunder tekst, grafik, illustrationer, design, ikoner, billeder, programmer, videoklip, lydklip, digitale downloads, kompilering af data, og software, tilhører SEI, leverandører til eller licensgivere og er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsret. SEI navne og logoer og relaterede navne produkter og tjenester, design mærker og slogans er varemærker eller servicemærker tilhørende SEI. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere. Ingen varemærke eller varemærke for tjenesteydelse licens er givet i forbindelse med materialerne på webstedet.

4. Betjening af de tjenester og web site

SEI kan efter eget skøn til enhver tid uden varsel ændre formatet og indholdet af web-stedet og / eller Tjenesterne og suspendere driften af ​​web-stedet og / eller Tjenesterne, fx til reparation eller vedligeholdelse af bygninger eller med henblik på at opdatere eller opgradere indholdet eller funktionaliteten af ​​webstedet og / eller Tjenesterne. Du er ansvarlig for at indhente og opdatere din egen webbrowser, og for alle beløb, der betales i forbindelse med forbindelse til internettet, herunder eventuelle udgifter til telekommunikation for tid brugt online for brug af web-stedet. Du vil overholde alle anvisninger og instrukser SEI i forhold til brug af og adgang til web-stedet og Tjenesterne. SEI accepterer ikke ansvar for sikkerhed og indhold af de oplysninger, som du kan levere gennem web-stedet eller Tjenesterne, og vil ikke være ansvarlig for indholdet af eventuelle meddelelser eller meddelelser, der modtages af dig fra andre brugere.

5. Betaling

Betaling skal ske med kreditkort eller betalingskort og alle kredit og betalingskort oplysninger vil blive krypteret for sikkerhed.

6. Opsigelse

SEI forbeholder sig ret til at opsige denne aftale, og din adgang til web-stedet og de på ethvert tidspunkt, og uden varsel, om grundlaget for eksklusionen. SEI forbeholder sig også retten til bar nogen fra at bruge web-stedet og Tjenesterne. Ved ophør, vil du straks stoppe med at bruge en hvilken som helst brugernavn og password og Tjenesterne og vil vende tilbage en sådan brugernavn og adgangskode til SEI senest 5 dage efter opsigelsen og ødelægge (så de ikke kan hentes) alle poster eller kopier, du kan holde i brugernavn og adgangskode og alle oplysninger om eller opnået fra web-stedet og Tjenesterne.